• Gøran raade-aDNERSEN

    Helsefremmende grunnskole er tema i Folkehelseuka 2017

    Skolen er en viktig arena for å bygge gode levevaner i tidlig alder. Elever med gode levevaner har gjerne god helse. God helse er igjen viktig for barns utvikling og evne til mestring og læring. Helsefremmende skole er derfor tema på årets Folkehelseuke i Bodø.

Beredskapsteam mot mobbing
 

Nullmobbing

 

Visma flyt skole